Ventilatie


De hele dag door over voldoende lucht van degelijke kwaliteit kunnen beschikken is letterlijk van levensbelang voor de mens.

Ventilatie

De hele dag door over voldoende lucht van degelijke kwaliteit kunnen beschikken is letterlijk van levensbelang voor de mens.

Weet u dat in de meeste gebouwen waarin wij leven de lucht in huis vaak veel meer vervuild is dan buiten? Wij isoleren onze woningen immers meer en meer om verwarming en energie te besparen.Dat heeft als gevolg dat de natuurlijke tocht, die altijd voor de verversing van de lucht in onze huizen heeft gezorgd, verdwijnt.

Met als resultaat een moeilijke afvoer van:

  • De uitwasemingen van de vloerbekleding
  • Verf en behang of schoonmaakproducten
  • Stof
  • Braadlucht en kookdamp uit de keuken
  • Toiletgeurtjes
  • Zweet en uitgeademde lucht (elke mens produceert ± 5 liter aan luchtvochtigheid per dag)

De ramen wijd openen om alles eens goed te verluchten kan een oplossing vormen. Dat is echter niet altijd even comfortabel (bijvoorbeeld in de winter) noch doeltreffend en brengt ook veel koude in de woonvertrekken.

De installatie van een gecontroleerd mechanisch verluchtingssysteem van Masser vormt een zuinige oplossing die zorgt voor een zachte permanente luchtverversing in huis maar die het calorisch warmteverlies in huis met 50% vermindert.

Hoe werkt het?

Welke voordelen heeft het?

  • U beschikt in huis altijd over gezonde lucht om in te ademen
  • Geen condensatie, vochtigheid of schimmelplekken op de muren of in de hoeken van de woonvertrekken in uw huis
  • Aanzienlijke energiebesparing
  • Het gecontroleerd mechanisch verluchtingssysteem van Masser voldoet volledig aan de normvereisten NBN.D50-001 – type B