5 Garanties


Als marktleider op gebied van verwarming en bekend als één van de belangrijkste pioniers inzake warmtepompen, wordt Masser vooral erkend voor zijn know-how en zijn professionalisme.

5 Garanties

Comfort, nabijheid, contact, prijs en waarborg

Als marktleider op gebied van verwarming en bekend als één van de belangrijkste pioniers inzake warmtepompen, wordt Masser vooral erkend voor zijn know-how en zijn professionalisme.

Sinds de oprichting in 1948, hebben meer dan 100.000 Belgische en Europese gezinnen van het comfort van een Masser-verwarming kunnen genieten.

1. Comfort

Voor Masser is het thermisch comfort de vrucht van verschillende parameters: isolatie, ventilatie, verwarming en regeling. Deze parameters vormen een geheel en zijn onontbindbaar. De bevoegdheden en het professionalisme van onze medewerkers hebben onze reputatie op deze gebieden waargemaakt.

2. Nabijheid

Wij bieden steeds aan onze klanten een gepersonaliseerde en lokale dienstverlening die een permanente beschikbaarheid van gekwali?ceerde gesprekspartners overal in het land verzekert. Het Masser-team zorgt voor alle uitvoeringsfases en dit rechtstreeks in samenwerking met de klant om alle risicofactoren en/of misverstanden die zouden kunnen ontstaan door het inschakelen van meerdere tussenpersonen zoals groothandelaars, verkopers of verdelers te vermijden.

3. Contact

Uw contactpersoon werd geselecteerd omwille van zijn grondige kennis van de bouwtechnieken. Hij zal dan ook alle technische aspecten van uw project in aanmerking kunnen nemen om u, in samenwerking met ons studiebureau, deskundig te adviseren over de beste oplossing qua verwarming in het kader van uw project. Hij zal u stap per stap bijstaan in de keuze van uw verwarming, hierover de nodige uitleg geven en de uitvoeringsfases van uw installatie nauwkeurig opvolgen naargelang de vordering der werken.

4. Prijs

Masser biedt zijn diensten aan tegen een correcte prijs. In de bouwsector waar men dagelijks geconfronteerd worden met 'speciale' kortingen en andere dubieuze praktijken, moet de prijs, aangeboden door Masser, een voorbeeld van kwaliteit, ernst en respect zijn voor de voorgestelde diensten en de uit te voeren prestaties.

5. Waarborg

Alle uitrustingen van uw systeem beantwoorden aan de Europese en Belgische richtlijnen. Onze verwarmingselementen zijn conform aan deCEBEC-norm en onze warmtepompen hebben certi?caties behaald bij of?ciële laboratoria AIT. Bovendien heeft Masser en haar team eveneens de certi?catie VINCOTTE verkregen.