Open bebouwing


De wensen van de bouwheer waren overduidelijk: een zo groot mogelijke woning met een beperkt budget.

Een zo groot mogelijke woning met een beperkt budget

Open bebouwing

De wensen van de bouwheer waren overduidelijk: een zo groot mogelijke woning met een beperkt budget.

Een interview met Architect Paul Petit

Speelde duurzaamheid een belangrijke rol?

Pol Petit: “We hebben zeer bewuste keuzes gemaakt, en daarbij de voorkeur gegeven aan duurzame en herbruikbare materialen. Een belangrijk aandachtspunt was de isolatie van het gebouw. Met een K-waarde van ongeveer 30 haalden we ruimschoots de norm van 45. We hebben ook zonwerende beglazing voorzien om oververhitting in de zomer te vermijden.”

Welk advies heb je gegeven bij de keuze van het verwarmingssysteem?

Pol Petit: “Gezien de afmetingen van het perceel hebben we de bouwheer zonder twijfelen een geothermische

warmtepomp aangeraden, ook en vooral voor het fi nanciële plaatje. In dit geval beantwoordde het voorstel van Masser het best aan de vragen van de bouwheer en de architect met een systeem van horizontale captatie. Je moet weten dat er toch grondwerken nodig waren aan het glooiende terrein, en zo was een horizontaal systeem voor de hand liggend voor een installatie met een maximaal rendement"

Realisatie in detail

Contact

Masser NV

Nederokkerzeelsesteenweg 6
BE-3071 ERPS KWERPS

+32 2 520 26 91 info@masser.be Facebook Contactformulier >